MENU
借りる เช่า 買う ซื้อ 場所から แผนที่ญี่ปุ่น

JAPAN BOXロゴ

ไทย 日本語 English 中国語(簡体) 한국 ไทย Tiếng Việt Espagnol Français
เช่า ซื้อ ค้นหาจากที่อยู่ เงื่อนไข สาย / สถานี สิ่งที่ต้องทำในการเช่าห้องที่ญี่ปุ่น ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ผู้ต้องการลงประกาศ
×
ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการอยู่อาศัยในญี่ปุ่น ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเลือกอสังหาริมทรัพย์

ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนอนุบาลโยจิเอน (YOUCHIEN) และโรงเรียนเนอสเซอรี่โฮอิคุเอน(HOIKUEN) ในญี่ปุ่นและขั้นตอนต่างๆ ในการเข้าโรงเรียนอนุบาล

HOME > ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนอนุบาลโยจิเอน (YOUCHIEN) และโรงเรียนเนอสเซอรี่โฮอิคุเอน(HOIKUEN) ในญี่ปุ่นและขั้นตอนต่างๆ ในการเข้าโรงเรียนอนุบาล

ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนอนุบาลโยจิเอน (YOUCHIEN) และโรงเรียนเนอสเซอรี่โฮอิคุเอน(HOIKUEN) ในญี่ปุ่นและขั้นตอนต่างๆ ในการเข้าโรงเรียนอนุบาล

ในญี่ปุ่นคุณมีสองทางเลือกหลักๆ ในการที่จะให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 6 ปีได้รับการดูแล: โรงเรียนอนุบาลโยจิเอน และโรงเรียนเนอสเซอรี่โฮอิคุเอน ในที่นี้เราจะแนะนำความแตกต่างระหว่างโรงเรียนอนุบาลสองประเภทนี้ในญี่ปุ่น โดยที่เราจะเน้นเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนบุตรหลานของคุณในการเข้าเรียนชั้นอนุบาล

 ・หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนบุตรหลานของคุณในโรงเรียนเนอสเซอรี่ >>ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อการสมัครเข้าเนอสเซอรีในประเทศญี่ปุ่น – ตั้งแต่เอกสารที่จำเป็นไปจนถึงบริการให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ

ความคล้ายคลึงกันระหว่างโรงเรียนอนุบาลโยจิเอนและโรงเรียนเนอสเซอรี่โฮอิคุเอนในญี่ปุ่น

How Kindergartens Work in Japan | ジャパンボックス 

เนื้อหาการศึกษาปฐมวัย

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) โรงเรียนอนุบาลโยจิเอนและโรงเรียนเนอสเซอรี่โฮอิคุเอนควรมีความสอดคล้องกันตามที่ระบุไว้ในแนวทางการศึกษาปฐมวัย นั่นหมายความว่าโรงเรียนทั้งสองแบบมีนโยบายการศึกษาเดียวกัน โดยเฉพาะแนวทางที่เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างเด็กและผู้เลี้ยงดู การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมอิสระของเด็ก และการให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับความแตกต่างและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่อายุสามขวบเป็นต้นไปจะมีการกำหนดว่าไม่ควรมีความแตกต่างในการศึกษาระหว่างโรงเรียนอนุบาลโยจิเอนและโรงเรียนอนุบาลเนอสเซอรี่โฮอิคุเอน

การศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 ปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) ในการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนอนุบาลทั้งแบบโยจิเอนและโรงเรียนเนอสเซอรี่โฮอิคุเอน ผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่เด็กอายุ 3 ขวบ ไปจนถึงชั้นประถมศึกษา โดยที่ค่าใช้จ่ายต้องไม่เกิน 25700 เยน ต่อเดือน ส่วนที่เกินนอกจากนี้ผู้ปกครองต้องจ่ายด้วยตนเอง

  •  สำนักงานคณะรัฐมนตรีมี “คำอธิบายเกี่ยวกับโครงการดูแลเด็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” ซึ่งเริ่มในปี พ.ศ. 2562
  • >>English , 繁體中文 , 简体中文 , 한국어 ,Português, Español

ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนอนุบาลโยจิเอนและโรงเรียนเนอสเซอรี่โฮอิคุเอนในญี่ปุ่น

Differences between kindergartens and nursery schools in Japan | ジャパンボックス

วัตถุประสงค์และอายุของการรับเข้าเรียน

โรงเรียนอนุบาลโยจิเอนอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) และส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ในขณะที่โรงเรียนเนอสเซอรีโฮอิคุเอนอยู่ภายใต้เขตอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการและส่วนใหญ่มีไว้สำหรับ วัตถุประสงค์ของการดูแลเด็ก

 อายุสำหรับการเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาลโยจิเอนคือ 3 ขวบ และสำหรับโรงเรียนเนอสเซอรี่โฮอิคุเอนคือ ตั้งแต่แรกเกิด (0 ขวบ)

ข้อกำหนดเดียวสำหรับการเข้าโรงเรียนอนุบาลโยจิเอนคืออายุของเด็ก ในทางตรงกันข้ามกับโรงเรียนเนอสเซอรี่โฮอิคุเอนผู้ปกครองต้องมีเหตุผลที่เด็กต้องอยู่ในความดูแลของเนอสเซอรี่ เช่น พ่อแม่ไม่สามารถดูแลเด็กได้เนื่องจากภาระการทำงาน หรือ ความเจ็บป่วยของพ่อแม่ 

โรงเรียนอนุบาลโยจิเอนเป็นสถานที่สำหรับเตรียมเด็กสำหรับชั้นประถม ในขณะที่โรงเรียนเนอสเซอรี่โฮอิคุเอนเป็นสถานที่ที่พ่อแม่ที่ทำงานสามารถฝากเด็กไว้ได้ในเวลางาน

คุณสมบัติของผู้ให้บริการดูแลเด็ก

 คุณสมบัติที่ต้องการของผู้ให้บริการดูแลเด็กแตกต่างกันระหว่างโรงเรียนอนุบาลโยจิเอนและโรงเรียนเนอสเซอรี่โฮอิคุเอน ครูอนุบาลต้องมีใบอนุญาตครูอนุบาลจึงจะสามารถให้การศึกษากับเด็กๆ ที่ต้องเข้าโรงเรียนประถมต่อไป ในทางกลับกันครูโรงเรียนเนอสเซอรี่โฮอิคุเอนต้องมีใบอนุญาตครูเนอสเซอรี่จึงจะสามารถสอนทักษะชีวิตขั้นพื้นฐานที่จำเป็นให้กับเด็กได้

ชั่วโมงดูแลเด็กและอาหารกลางวัน

โรงเรียนอนุบาลโยจิเอนใช้เวลาเรียนต่อวันประมาณ 4 ชั่วโมง ในขณะที่โรงเรียนเนอสเซอรี่โฮอิคุเอนผู้ปกครองสามารถฝากเด็กได้นานถึงประมาณ 8 ถึง 11 ชั่วโมง เราจะเห็นได้ว่าเวลาที่เด็กอยู่ในโรงเรียนมีความแตกต่างกันมากระหว่างโรงเรียนสองประเภทนี้

 นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลโยจิเอนยังมีวันหยุดยาวในฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูหนาว ในขณะที่โรงเรียนเนอสเซอรี่โฮอิคุเอนไม่มีวันหยุดยาวเช่นนี้ และหลายแห่งเปิดทำการในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 อาหารกลางวันจะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน โดยโรงเรียนอนุบาลโยจิเอนบางแห่งจะให้บริการอาหารกลางวันของโรงเรียน และบางโรงเรียนต้องให้นักเรียนนำอาหารกลางวันมาเอง ในขณะที่มาตรฐานสำหรับโรงเรียนเนอสเซอรี่โฮอิคุเอนคือจะมีอาหารกลางวันและของว่างให้กับเด็กที่โรงเรียนเสมอ

เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลโยจิเอนและขั้นตอนการเข้าศึกษา

How to enroll in kindergarten in Japan | ジャパンボックス 

เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลโยจิเอน

 เช่นเดียวกับโรงเรียนเนอสเซอรี่โฮิคุเอนซึ่งโดยทั่วไปโรงเรียนจะเปิดเทอมในเดือนเมษายน

คู่มือการเข้าก่อนวัยเรียนสำหรับโรงเรียนอนุบาลโยจิเอน ของกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในญี่ปุ่น >>

English中文한국Tiếng ViệtEspañolTagalogPortuguês

นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนอนุบาลโยจิเอนที่เปิดรับนักเรียนแม้กระทั่งหลังเดือนเมษายนหากมีโรงเรียนเหล่านั้นยังมีพื้นที่ว่างสำหรับเด็ก

คุณควรค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลโยจิเอนในละแวกของคุณหนึ่งปีก่อนที่คุณจะวางแผนที่จะลงทะเบียนบุตรหลานของคุณ และควรไปที่โรงเรียนเพื่อทำความเข้าใจให้ดีขึ้นว่าเกี่ยวกับโรงเรียน รวมถึงเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลโยจิเอนหลายๆ แห่งเพื่อค้นหาโรงเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของบุตรหลานของคุณมากที่สุด

โรงเรียนอนุบาลหลายแห่งมีโปรแกรม“ ก่อนวัยเรียน” ที่เด็ก ๆ สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่อายุสองขวบเพื่อให้สร้างความคุ้นเคยกับโรงเรียน

 เมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วว่าต้องการให้ลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลใดคุณควรไปรับข้อมูลที่โรงเรียน (ประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคม) ในเวลานั้นให้ตรวจสอบวันที่และเวลาสำหรับการแจกจ่ายแบบฟอร์มใบสมัครและวันที่เข้ารับเอกสารในภายหลัง

 จากนั้นส่งแบบฟอร์มใบสมัคร (ประมาณเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน) เอกสารที่คุณต้องนำมาด้วยเมื่อคุณส่งแบบฟอร์มใบสมัครและวิธีการคัดกรองจะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียนอนุบาลดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องใช้

 โรงเรียนอนุบาลโยจิเอนมีวิธีการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น แบบผู้มาสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน แบบใช้การสัมภาษณ์ การทดสอบความสามารถ และรวมไปถึงการจับสลาก

โรงเรียนอนุบาลบางแห่งจะประกาศผลในวันเดียวกันส่วนโรงเรียนอื่น ๆ อาจจะประกาศผลในภายหลัง

 สิ่งที่ต้องเขียนในแบบฟอร์มใบสมัคร

 สิ่งสำคัญคือต้องไปที่โรงเรียนอนุบาลให้มากที่สุดเพื่อเข้าร่วมการประชุมข้อมูลและเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของโรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่งเพื่อที่คุณจะได้สามารถเขียนเหตุผลที่รอบคอบมากขึ้นว่าทำไมคุณถึงต้องการส่งบุตรหลานไปโรงเรียนอนุบาลนี้ คุณควรใส่เหตุผลของคุณที่มีความเกี่ยวข้องกับปรัชญาของโรงเรียนที่ตรงกับค่านิยมทางการศึกษาของครอบครัวของคุณ รวมทั้งเขียนเกี่ยวกับวิธีการสอนของโรงเรียนต่างๆ ที่คุณเห็นด้วย คุณต้องการแสดงให้โรงเรียนเห็นถึงความปรารถนาในการที่คุณอยากให้บุตรหลานได้เรียนรู้ เล่น และเติบโตที่โรงเรียนอนุบาลแห่งนี้

 เมื่อคุณตัดสินใจลงทะเบียนบุตรหลานของคุณ

หากคุณตัดสินใจที่จะรับข้อเสนอและลงทะเบียนบุตรหลานของคุณในโรงเรียนอนุบาล ให้ส่งเอกสารที่จำเป็นที่ได้รับมาจากโรงเรียน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน

หลังจากนั้นจะมีการปฐมนิเทศ “ก่อนเข้าเรียน” (ประมาณเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์) ซึ่งคุณจะสั่งซื้อเครื่องแบบกระเป๋านักเรียนเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ และไปรับในภายหลัง

หลังจากการปฐมนิเทศผู้ปกครองจะต้องตรวจสอบสิ่งของที่พวกเขาต้องเตรียมเช่นกระเป๋าและชุดอาหารกลางวันและเขียนชื่อของพวกเขาในแต่ละรายการ บางรายการจำเป็นต้องเตรียมเป็นพิเศษ เช่นต้องมีขนาดที่แน่นอนหรืออาจจะต้องหาเชือกยางยืดเพื่อแขวนถ้วยน้ำเป็นต้น ดังนั้นควรมีการเตรียมความพร้อมที่จะทุ่มเทเวลาและความพยายามในการตระเตรียมสิ่งเหล่านี้

 หากคุณมีปัญหาใด ๆ

หากคุณประสบปัญหาในการเลือกโรงเรียนอนุบาลหรือจัดการกับเอกสารให้ปรึกษาสำนักงานรัฐบาลในพื้นที่ของคุณ

ภาษาและเนื้อหาของบริการให้คำปรึกษาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหน่วยงานของรัฐ แต่สำนักงานวอร์ดหลายแห่งใน 23 วอร์ดของโตเกียวได้จัดตั้งบริการให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ

 นอกจากนี้รัฐบาลกรุงโตเกียวยังได้เริ่ม Tokyo Multilingual Consultation Navi ในวันที่ 1 เมษายน 2021 (พ.ศ. 2564) ซึ่งคุณสามารถขอรับคำปรึกษาในภาษาต่างๆ ได้

Have a good time of your life in kindergarten and preschool.

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าช่วงเวลาที่โรงเรียนอนุบาลโยจิเอนหรือโรงเรียนเนอสเซอรี่โฮอิคุเอนเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับเด็กๆ นั่นคือการค้นพบโลกภายนอกครอบครัวและเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ เราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยคุณในการค้นหาสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดเพื่อให้บุตรหลานของคุณได้ศึกษาและเติบโตที่ญี่ปุ่น

 ・คลิกที่นี่เพื่อดูบทความที่เกี่ยวข้อง >>ข้อมูลสำคัญสำหรับชาวต่างชาติที่กำลังพิจารณาให้บุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนประถมของรัฐในโตเกียว

TOP