MENU
借りる Thuê 買う Mua 場所から Bản đồ Nhật Bản

JAPAN BOXロゴ

Tiếng Việt 日本語 English 中国語(簡体) 한국 ไทย Tiếng Việt Espagnol Français
Thuê Mua Tìm theo địa chỉ điều kiện Tuyến / ga Cách thuê phòng ở Nhật Bản Thông tin hữu ích Các tổ chức/cá nhân muốn đăng bài
×
Thông tin hữu ích về cuộc sống ở Nhật Thông tin hữu ích để chọn một tài sản
HOME > Yêu cầu đến JAPAN BOX

Yêu cầu đến JAPAN BOX

Mẫu yêu cầu này dành cho các yêu cầu gửi đến JAPAN BOX. * Không thể thực hiện các câu hỏi liên quan đến thông tin tài sản chi tiết từ đây.

  Vui lòng chọn loại câu hỏi
  Nội dung câu hỏi
  Tên
  e-mail
  e-mail (Xác nhận)
  Số điện thoại
  Tên công ty (Pháp nhân)
  Tên bộ phận (Pháp nhân)

  ※Vui lòng kiểm tra tại đây để biết chính sách bảo vệ thông tin cá nhân。 ⇒Chính sách bảo mật
  ※JAPAN BOX không thể trả lời "tư vấn" liên quan đến việc bán và cho thuê tài sản。
  ※Nếu bạn không hiểu ngôn ngữ, chúng tôi có thể không trả lời được。

  TOP